"Het is niet het volmaakte, maar het onvolmaakte dat onze aandacht vereist"

Checklist

De antwoorden op onderstaande vragen, geven een indicatie over de behoefte aan coaching binnen uw organisatie. Stelt u eens de situatie voor wanneer deze behoefte effectief zou worden ingevuld. Welk gewicht zou dit geven aan de man of vrouw in kwestie? Wat voor uitwerking heeft dit op zijn of haar collega’s? Wat voor invloed heeft het op de rest van de organisatie? Het synergie effect van coaching gericht op bewustzijnsverruiming en persoonlijke ontwikkeling is onovertroffen.   

Ja
Nee
Is er behoefte om de slagvaardigheid en persoonlijke output binnen uw organisatie te verbeteren?
Zou er binnen uw organisatie een slag gemaakt kunnen worden in de samenwerkingsverbanden tussen afdelingen en collega’s onderling?
Zijn er mensen binnen uw organisatie bij wie persoonlijke en/of privé-omstandigheden al ruime tijd negatief doorwerken in de werksituatie?
Bent u van mening dat de mensen op sleutelposities binnen uw organisatie lang niet altijd een voorbeeld zijn voor hun collega’s?
Zijn er mensen binnen uw organisatie die zich mogen verbeteren op het gebied van leiderschap, communicatie, gedrag en/of motivatie?
Mag het zelfvertrouwen, de uitstraling en het persoonlijk leiderschap bij bepaalde mensen nieuw elan krijgen?
Zijn er personen binnen uw organisatie die onevenredig vaak ziek zijn, kampen met psychosomatische klachten of burn-out verschijnselen?
Vindt u het ziekteverzuim in uw organisatie aan de hoge kant of heeft u het idee dat het aantal ziektemeldingen niet altijd gerechtvaardigd is?
Is er sprake van duidelijke weerstand wanneer er veranderingsprocessen binnen uw organisatie worden doorgevoerd?
Hebt u het idee dat de mensen binnen uw organisatie moeite hebben een fout toe te geven en/of bang zijn zich uit te spreken?
Is er met een bepaalde regelmaat binnen uw organisatie sprake van verwarring, twijfel, heftige discussies en/of stress?
Totalen in ja/nee
Wanneer meerdere vragen bevestigend zijn beantwoord, geef ik u de garantie dat het loont contact met mij op te nemen.

Neem hier contact met mij op