"De mooiste toekomst zal altijd afhangen van de noodzaak om het verleden los te laten"

Visie

Ik ervaar dagelijks dat mensen worden beperkt in hun functioneren door hun persoonlijke interpretatie op mensen, situaties en gebeurtenissen. Daarnaast hebben meningen en overtuigingen van anderen over ons ervoor gezorgd dat we zijn gaan geloven in een zelfbeeld wat we in essentie helemaal niet zijn. Het laat zich makkelijk raden dat ineffectieve interpretaties en negatieve projecties schadelijk zijn voor het persoonlijk functioneren in zakelijk en privé opzicht. Door hiervan bewust te worden in combinatie met zelfinzicht, gaan mensen dieper waarnemen. Kijken wordt zien en horen wordt luisteren. Dit resulteert in acties en reacties die meer hout snijden. Mijn visie is dan ook:

Dat inzicht en bewustzijn leiden tot deugt en deugt leidt naar geluk en succes

Leven is bewegen en elke beweging brengt verandering. Het is een gegeven en tevens de ‘circle of live’. Als we naar de processen in de natuur kijken, zien we hoe makkelijk alles ontstaat, leeft, beweegt en verandert maar ook hoe in eenvoud alles met elkaar in verbinding staat. Als we naar mensen en organisaties kijken, ervaren we iets anders. Mijn missie is:

Mensen in beweging brengen door hun bewustzijn te verruimen, het zelfinzicht te verdiepen en hun visie te verbreden waardoor zij vanuit zichzelf transformeren en constructievere keuzes maken op persoonlijk vlak, in zakelijk en professioneel opzicht en indien van toepassing in hun privé-omstandigheden.

Neem hier contact met mij op