"Het is niet het volmaakte maar het onvolmaakte wat smeekt om onze liefde"

Relatie coaching

‘Vaak voelt relatie coaching als een nieuwe kennismaking.’

Als jouw relatie niet meer is dan 1+1=2, is de relatie vaak niet meer interessant. Een relatie zou namelijk 1+1=3 mogen zijn.

Vaak gebeurt het toch dat je elkaar onderweg bent verloren, dat je te weinig echte kwaliteitstijd met elkaar hebt doorgebracht, dat je te veel in de waan van de dag hebt geleefd en ’s avonds op de bank voor de tv hebt gehangen, in plaats van met elkaar gepraat te hebben. Dan ga je letterlijk en figuurlijk je eigen leven leiden.

Het gaat in relatie coaching om dieper bewust te worden van de vraag: wat betekent die man of vrouw voor mij? Voel je liefde, dan moet er een toegevoegde waarde komen bij dat gevoel. Je moet de ander gaan voelen. Ik help daarbij. Ik geef richting aan het proces van bewustzijn van en voor elkaar.

Relaties en met name liefdesrelaties bieden de mogelijkheid om op de meest directe manier jezelf tegen te komen. Je wordt uitgenodigd je met elkaar te verbinden maar ook te voeden op drie niveaus: houding en gedrag, communicatie en handelen en doen. Bovendien heb je te maken met liefde en seksualiteit die een extra dimensie kunnen geven aan de uitdaging waar beide partners voor staan. Mijn relatie coaching is erop gericht om meer diepte in je relatie en in je waarneming te brengen, verantwoordelijkheid te nemen en je eigen plaats binnen de relatie in te nemen. In dat proces ontdek je elkaar weer opnieuw.


Werkwijze

De centrale vraag binnen relatiecoaching is: in hoeverre is er voldoende basis (liefde) om de knelpunten in samenhang en saamhorigheid op te lossen zodat je elkaar weer gaat bereiken. Afhankelijk van de knelpunten kom je samen, maar indien nodig zijn er ook individuele afspraken mogelijk. Het gaat erom dat de knelpunten worden erkend, dat ze helder worden gemaakt en dat je bewust wordt van wat er nog zit aan liefde. Aannames, overtuigingen, angst voor acties/reacties en communicatieproblemen zorgen ervoor dat je in een relatie omtrekkende bewegingen naar elkaar toe maakt.

Vaak voelt relatie coaching aan als een hernieuwde kennismaking. Het gaat er niet alleen om dat de communicatie met elkaar wordt verbeterd, maar ook dat je bewust wordt van de onvrijheden in de relatie. Verwachtingspatronen over en weer maken het dat mensen zich onvrij voelen. Relaties voelen dan bekneld aan. De crux zit ‘m dat je binnen een relatie in je eigen waarheid kan staan. Dit kan alleen wanneer beide partners geen consequenties koppelen aan wat de ander denkt, wilt, zegt of doet. Als beide partners dat in elkaar én in zichzelf respecteren, kun je elkaar vrijheid, vertrouwen en waardering gunnen en geven. Bovendien is het belangrijk om tijd voor elkaar te maken om hier blijvende invulling aan te geven. Dat zal dan dus ook een opdracht zijn in het proces.


Resultaat

  • Verbetering van de omgang met elkaar op het gebied van houding en gedrag, communicatie en fysiek contact;
  • Bewustwording van de waarde en betekenis die de ander voor jou heeft en jij voor de ander;
  • Meer respect voor jezelf en de ander;
  • Synthese in elkaars gevoelsleven;
  • Meer rekening houden met elkaar;
  • Respect voor elkaars vrijheid.


Neem hier contact met mij op >>