"De mooiste toekomst zal altijd afhangen van de noodzaak om het verleden los te laten"

Wie is Remco?

‘Coaching is: Ben je bereid te doen wat je zo spannend vindt om te doen?’

Remco de Tombe is:

  • Een veelzijdige coach, op meerdere vlakken
  • Een coach die erin slaagt mensen in de gewenste richting te krijgen
  • Een inspirator wiens missie het is, mensen in beweging te krijgen door hun bewustzijn te verruimen, het zelfinzicht te verdiepen en hun visie te verbreden.
  • De coach die transformatie mogelijk maakt waardoor constructievere keuzes kunnen worden gemaakt op persoonlijk en zakelijk vlak.

De vraag is: waarom kan hij dat en vooral hoe doet hij dat? Kortom: wat maakt De Tombe Coaching zo effectief?

Wanneer kwam bij jou de overtuiging dat je andere mensen kon gaan coachen?

Na twintig jaar ervaring in de commerciële sector, liep mijn dienstverband af in 1999. Na een sabbatical, ging ik mij richten op trainingen in het kader van commercie, leiderschap en management. Ik merkte dat wanneer ik het in de trainingen over het persoonlijk aspect had, mensen zich geïnspireerd voelden, in beweging kwamen en ik dus meer resultaat had. Dat merkte ik pas goed toen ik bij een organisatie twee managers mocht coachen. Dat was doeltreffend en succesvol. Dat gaf voldoening.

Nu, inmiddels negen jaar verder, ben je inzetbaar op verschillende vlakken. Waarom ben je op verschillende gebieden als coach inzetbaar?

De essentie van coachen is om datgene waar jij je onbewust van bent, naar het bewuste te brengen zodat er andere keuzes kunnen worden gemaakt. Vandaar dat ik actief ben in alle vormen van coaching. Mijn  kernkwaliteit is mensen in dit bewustwordingsproces te begeleiden en te faciliteren. Als coach maak ik mensen bewust op het gebied van gedachten, zoals aannames en overtuigingen, van communicatie, houding en gedrag maar ook van gevoelens en jouw acties en reacties. In dat proces stuit je op weerstanden en hardnekkige zaken zoals overlevingsmechanismen en soms zelfs traumatische ervaringen. Als je samen met je coach daar naar kijkt en daar doorheen durft te gaan, krijgt het een andere vorm en hoedanigheid. Van hieruit ontstaat een ander inzicht waarmee het  bewustzijn transformeert. Hierdoor nodig jij je als het ware zelf uit andere keuzes te maken die bij jou en dus ook bij jouw zakelijke en privéleven passen. Als je andere keuzes gaat maken vanuit jezelf verandert alles om je heen. Jouw leven in al zijn facetten krijgt dan een andere vorm. Het feit dat je jouw persoonlijkheid overal mee naartoe neemt, maakt het dat personal coaching bijzonder effectief werkt.

Wat is jouw visie op coaching?

Mijn visie is dat inzicht en bewustzijn leiden tot deugd en deugd leidt naar geluk en succes. Het draait allemaal om bewustwording. Ik ervaar dagelijks dat mensen worden beperkt in hun functioneren door hun persoonlijke interpretaties van situaties en gebeurtenissen. Door daar bewust van te worden, zien ze wat wel en wat minder effectief werkt en waar ze wel of niet gelukkig van worden.

Wat maakt jouw coaching authentiek?

Mijn succesformule is dat ik vertrouw op mijn gevoel en intuïtie in het contact met anderen. Ik speel in op hetgeen zich voordoet tijdens mijn coachingsgesprekken. Daarom is het een authentiek coachingsconcept. Natuurlijk heb ik me ook verdiept in de coaching materie, heb me deze ook eigen gemaakt, maar ik geef er mijn eigen interpretatie er aan. Ik heb inmiddels mijn eigen werkmethodiek die ik volg en deze werkt doeltreffend.

Hoe bereik je zo snel resultaat in vergelijking met andere coachingsmethodieken en therapieën, waar vaak jaren voor staan?

Daar zijn twee redenen voor:

A) Ik werk met sessies die ongeveer een dagdeel duren i.p.v. consults van ca. een uur. Mensen uit hun comfortzone tillen, ineffectieve gedragingen en/of communicatiepatronen transformeren maar ook dealen met vastzittende emoties, overlevingsmechanismen, diepe teleurstellingen en onverwerkt verdriet kunnen relatief snel opgelost worden in sessies van een dagdeel. Mijn visie is dat zowel de hulpvrager als de hulpverlener daar tijd voor nodig hebben. Bewustzijn creëren over persoonlijke kwesties én de bron aanraken om vervolgens de zaak in jouw voordeel te transformeren, kost tijd. Het is wat het is.

B) Als coach laat ik mensen in de ervaring staan door o.a. rollenspelen en specifieke opdrachten uit te laten voeren. Daarmee nodig ik mensen uit om in hun persoonlijk leiderschap te gaan staan. Persoonlijk leiderschap is bewust zijn van wie jij wilt zijn en hoe jij daar betekenis aan mag geven.
Er wordt wel inzet verwacht. Als mensen zich niet inzetten, stokt het proces. Het verschil met andere coaching of therapie is, dat ik mensen bewuster maak door situaties en uitdagingen in een andere context te plaatsen en verbanden te leggen. Door dit inzicht worden zaken anders belicht en benaderd. Bovendien laat ik ze voelen wanneer ze iets wel of niet doen. Dit inzicht en gevoel geven een ervaring die een indruk achter laat in het bewustzijn. Zodoende beklijft het in het persoonlijk bewustzijn. Dit brengt mensen in beweging. Als je niet doet, wat je zo spannend vindt om te doen, heeft coaching of therapie geen toegevoegde waarde. Mensen mogen zelf in beweging komen. Ze moeten niet alleen maar praten, maar vooral ook doen.

Neem hier contact met mij op