"Onthoud nooit wat je gegeven hebt, vergeet nooit wat je ontvangen hebt"

De Tombe Coaching - professionele coaching op privé en zakelijke gebied

Remco de Tombe is gespecialiseerd in diverse soorten coaching, zowel op zakelijk als privé gebied. Met name in uitdagende tijden worden we uitgenodigd buiten de vaste kaders te denken en te treden om andere bronnen aan te boren. Je zit vastgeroest in een oude manier van denken die voorheen wellicht effectief en doeltreffend was. Door middel van de juiste coaching zul je buiten je comfortzone treden en nieuwe inzichten verkrijgen. Een probleem kan immers niet worden opgelost op het bewustzijnsniveau waarop het is ontstaan.


Zakelijke coaching

Dit is ook het geval in de zakelijke markt. Business coaching kan dan uitkomst bieden. Door (eventueel samen met het gehele team) te ontdekken waar de uitdagingen zitten, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking en communicatie, kan er een effectieve oplossing worden uitgedacht. Deze resultaatgerichte vorm van coaching zal zorgen voor uitkomsten die worden gekenmerkt door eenvoud, kracht en effectiviteit. Daarom zijn ze per definitie doeltreffend en opbouwend. Als een soort toegift komen we er in een later stadium achter dat juist de oude manier van denken en zoeken de zaken onnodig gecompliceerd maakte.


Coaching op privé gebied

Ook op privé gebied kan coaching een goede oplossing zijn, bijvoorbeeld op persoonlijk gebied of relationeel vlak. Ons gedrag, de manier waarop wij communiceren en handelen worden gevoed door onze gedachten en deze zijn weer het resultaat van ons bewustzijn. Door coaching wordt ons een spiegel voorgehouden zodat we gaan zien wie wij nu zijn en hoe wij kunnen zijn. Veelal zien we niet de persoon die we willen zijn. De knelpunten die ons belemmeren om te zijn wie we willen zijn, worden duidelijk gemaakt en vervolgens op het juiste niveau opgelost. Zelfinzicht en bewustzijn zijn de sleutels.


Doel- & Resultaatgerichte Coaching

In alles wat we zakelijk en privé doen, nemen we ons zelf mee. Het zelf is met name gevormd door wat we hebben aan- en afgeleerd, hebben beleefd, wel of niet hebben gedaan. Door al deze ervaringen en inzichten zijn we op een eigen manier gaan denken. De manier waarop we denken, is bepalend hoe we naar mensen en situaties kijken en hoe we er op reageren. Je zou dus kunnen stellen dat de manier waarop je communiceert, handelt en je gedraagt, afhangt van de manier waarop je denkt. Alles begint bewust of onbewust met een gedachte. Wanneer we vat krijgen op onze gedachtewereld ontstaan er mogelijkheden om bewuster keuzes te maken in hoe te reageren op alles en iedereen. Om deze redenen is coaching gericht op bewustzijn en persoonlijk inzicht bijzonder effectief. Dit kan worden toegepast in diverse aspecten van het leven, zoals relaties, werk en natuurlijk op persoonlijk vlak.Lees over de bevindingen van klanten Lees meer over Remco de Tombe