"Wie het al denkt te kennen, blijft zelf in gebreke"

Executive Coaching

‘Maakt de weg vrij voor meer balans tussen werk en privé’

 • Verantwoording, visievorming en strategie;
 • Inspireren en aandacht voor anderen;
 • Kritische en harde noten;
 • Consequenties van beslissingen en keuzes;
 • Er wordt altijd naar je gekeken;
 • Voor wie doe je het wel goed en voor wie niet;
 • De spanningsboog tussen werk en privé;
 • Verwachtingen op het werk en vanuit de privé-situatie die men over u koestert.


Ken U Zelve (Orakel Delphi: γνῶθι σεαυτόν)

Het is niet zo verwonderlijk dat het aansturen van een organisatie of een onderdeel daarvan zo nu en dan kan aanvoelen als een enigszins eenzaam proces. Dergelijke gevoelens en signalen van het lichaam en onze geest liegen nooit. Redenen genoeg om eens na te denken over persoonlijk onderhoud. Tenslotte onderhouden we van alles en nog wat: gebouwen, het wagenpark, onze kleding, ons lichaam. Maar in hoeverre hebben we zorg voor ons zelf? Ach, natuurlijk weet u dit allemaal al. Alleen overstemmen we onze innerlijke oproep vaak met excuses als te druk, geen tijd, je moet sterk zijn, schaamte e.d.

De dagelijkse praktijk wijst uit dat we pas in beweging komen wanneer het water aan onze lippen staat of wanneer de situatie zakelijk of privé dreigt te escaleren. Op zakelijk gebied worden we geacht een vooruitziende visie te hebben over van alles en nog wat. Des te lastiger wordt het dan vaak om dat wat op je eigen voeten ligt te (willen) zien.

Werkwijze

In een intakegesprek kan worden vastgesteld wat ik voor u kan betekenen. Executive coaching maakt de weg vrij naar meer balans tussen werk en privé, (zelf)vertrouwen, harmonie, intuïtie, inspiratie, creativiteit, productiviteit en ander persoonlijk potentieel.
Mogelijke onderwerpen en resultaten die aan executive coaching gerelateerd zijn:

 • visieontwikkeling;
 • inspireren (lijn)management;
 • effectief aansturen MT;
 • effectieve omgang met externe partijen zoals overheden en vakorganisaties;
 • stijl in communicatie en leiderschap;
 • balans tussen werk, privé en persoonlijk;
 • intuïtieve en emotionele ontwikkeling;
 • leiderschap en management m.b.t. aansturen, inspireren, stimuleren en faciliteren.


Neem hier contact met mij op >>