"De realiteit bepaalt ons niet maar wij bepalen de realiteit"

Teamcoaching

‘Een goed team is als een domino-effect.’

Bij teamcoaching inventariseren we samen met het team wat er speelt. Waar loopt men tegenaan en wat zijn de uitdagingen? De inzet van de coaching is dát wat de teamleden zelf als niet effectief ervaren. Die elementen bepalen uiteindelijk het programma. Vaak gaat het dan over samenwerking, communicatie en het bevorderen van het groepsgevoel. Daarnaast is het bij teamcoaching belangrijk de teamgeest en het persoonlijk leiderschap te stimuleren. Alle leden van het team worden daarom uitgenodigd zichzelf uit te spreken.


Werkwijze:

Bij teamcoaching volgen we een gefaseerde aanpak:

  1. Interviews om te inventariseren wat er speelt;
  2. Kick-off: korte bijeenkomst waarin het programma gepresenteerd wordt;
  3. Een of meerdere dagen teamcoaching met workshops, teamsessies, individuele- en groepsopdrachten;
  4. Afronding en terugkoppeling.


Resultaat:

  • Doeltreffende samenwerking en betere communicatie;
  • Een verbetering van het werkklimaat en meer dienstbaarheid naar elkaar toe;
  • Domino-effect: uitstraling naar de rest van de organisatie;
  • Minder ik-gericht, meer wij-gericht.

Door effectieve teamcoaching wordt men zich bewust van de onderlinge samenhang en dat heeft invloed op de hele organisatie. Als het op jouw afdeling goed loopt, heeft dat ook effect op andere afdelingen.

 

Neem hier contact met mij op