"Onthoud nooit wat je gegeven hebt, vergeet nooit wat je ontvangen hebt"

Communicatietrainingen

In de communicatietraining worden deelnemers zich meer bewust dat ego en eigenbelang (IK-gerichtheid) een goed contact in de weg staan. Wanneer IK-gerichtheid wordt losgelaten, wordt de bedoeling van het contact zuiverder en daarmee de ondertoon milder. Communiceren is dan gericht op inleven in de ander, waardoor verbondenheid ontstaat. We richten ons dan op synthese. Eigenlijk is dat ook wat wij als mensen het liefste willen; namelijk met een zuivere intentie communiceren om je zelf te laten zien zoals je bent.

Communiceren op basis van authenticiteit. Het communiceren is dan gericht op contact en samenwerken, in plaats van positie verdedigen. Communiceren heeft dan niet alleen te maken met praten maar evenzeer ook met luisteren.

Op deze wijze ontstaat er balans en harmonie in de communicatie en daarmee in het contact. We worden ons dan bewust dat wat we uitstralen ook weer terug ontvangen.