""

(Guido Gezelle)

Lezingen & Presentaties

Tijdens vergaderingen en speciale meetings zoals personeelsavonden, heidedagen, brainstormsessies, kan het wenselijk zijn om deelnemers losser en bewuster te maken, zodat er meer openheid en chemie ontstaat. In een dergelijke atmosfeer wordt meer bereikt, omdat de antennes worden uitgeschoven.

Een doelgerichte lezing of presentatie levert dan ook de nodige inspiratie op om de horizon verbreden. De Tombe Coaching geeft binnen uw organisatie tijdens bijeenkomsten graag de aftrap voor het lanceren van acties en ideeën. De ervaring heeft geleerd dat een inspirerende lezing/presentatie een mooie start kan zijn voor een nieuwe reis.