""

(Robert Collier)

Welkom op de website van de Tombe Coaching

Ieder van ons is op de een of andere manier een product van zijn eigen omgeving geworden, omdat ons denken en ons gedrag worden beïnvloed door verwachtingspatronen uit onze omgeving. Hierdoor is onze zelfkennis vertroebeld geraakt. Wanneer we meer inzicht krijgen in wie we zijn, waar we voor staan, wat we willen en waar we toe in staat zijn, bouwen we zelfvertrouwen op dat verbonden is met de persoonlijke identiteit. In deze staat krijgen negatieve sentimenten van buiten af een geringe invloed en spelen zodoende een minder dominante rol in ons denken en ons gedrag. Wanneer we over pure zelfkennis beschikken, stralen we authenticiteit en dus vertrouwen uit. Pas dan kunnen we op natuurlijke wijze onszelf, ideeën en producten verkopen. Kortom: Bewustzijn en zelfkennis zijn de belangrijkste ingrediënten om mensen blijvend te inspireren en dus te motiveren om daarmee hun effectiviteit voor langere termijn te verhogen. De persoonlijke effectiviteit van medewerkers bepaalt voor het grootste deel het resultaat van organisaties. In samenwerking met de Tombe Coaching kunnen resultaten binnen organisaties verder worden ontwikkeld.

Dan is er werk aan de winkel.