"Wat loont het om wereldreizen te maken als je je eigen innerlijk niet hebt verkend"

Werkwijze

CONCEPT / WERKWIJZE

Het coachingconcept is mede gebaseerd op NLP, FISH en het gedachtegoed van Steven Covey, Richard Barrett, Neale Donald Walsch, Eric van Praag, Wayne Dyer, Don Miguel Ruiz, Christiane Beerlandt en Barbara Berger.

De Tombe coaching heeft hieruit een authentiek coachingconcept ontwikkeld, gericht op transformatie in gewenst gedrag, effectieve communicatie, persoonlijk leiderschap en een hogere productiviteit. Mijn plan van aanpak voorziet erin dat niet alleen het oorzakelijke verband van functioneringsproblemen wordt aangepakt. Ook de bron en de kern van de problematiek wordt inzichtelijk gemaakt en opgelost.

  • Nulpuntmeting: input van de persoon zelf als wel vanuit de organisatie over de huidige stand van zaken
  • Helderheid over knelpunten, verwachtingen en verbeteringen in functioneren
  • Zelfinzicht en zelfbewustzijn
  • Het verder ontwikkelen van persoonlijk leiderschap zodat eigen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de huidige situatie
  • Bewustwording van persoonlijke kracht, kwaliteiten, valkuilen en motivatie
  • Het vrij maken en ontwikkelen van de emotionele intelligentie
  • Integratie van empathie en intuïtie bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen
  • Visievorming door het formuleren van persoonlijke doelstellingen
  • Evaluatie en rapportage van concreet behaalde resultaten